Mlhy Miramosu

Knihovna

Knihovnička

Níže naleznete odkazy na dokumenty související s příběhy i světem Mlh Miramosu.

 

Aktuální informace, týkající se X. ročníku : Poslední sklenka v Ardres : 

 

 

Reálie a věci týkající se světa a prostředí

Prolog 1

O Rzeci Spolnaje

O Czerne vodě

O elfech

 

Organizační dokumenty (povinně přečíst, prosím)

O dětech na Miramosu

 

 

Nová, aktualizovaná mapa :

files/Mapa_s_msty_nov.jpg

files/Politick_nov.jpg

 

Zeměpisné informace

Příběhy Mlh Miramosu se odehrávají na Kontinentě, abychom byli přesní na kontinentě, který se nazývá Kontinent. Jeho jižní část pod Velkými horami je dějištěm našich příběhů.

Jižní země – dokument s mapkou a popisem Jižních zemí Kontinentu.

Poštovní mapa – mapa s vyznačenými pobočkami pošty (zelené)

Zeměpisná mapka

Lockeby – mapa panství Lockeby.

Meziříčí – mapa panství Meziříčí.

 

Historie

Stručná historie – shrnutí historického vývoje Kontinentu

Legenda o stvoření – jak je to s bohy.

Oxbridge – erb města

 

Časová osa - Stručná časová osa historie poslední doby

 

Zákony a vyhlášky

Zákony města Oxbridge – vyhlášky a zákony platné v Oxbidge.

 

Magická akta

Zakládací listina univerzity Oxbridge

Charta o magické bezpečnosti – výsledek I. magického koncilu

Příručka studijního oddělení – univerzity v Oxbridge

Přínos prvotní magie – skripta historie magických věd

Teorie magie – skripta Wilhelma Kočkopuse

Teoretická rovina telepatie – skripta Alfonse Valandila

Živly – základní skripta pro výuku elementální magie

 

Pohádky, báje

Strašidla – soubor strašidel Meziříčí

Mytické bytosti – informace pro vědce zabývající se touto oblastí. Není běžně známo mezi obyvateli.

 

První přístav

Zákony

Jak se žije ve městě

Legendy a pohádky

O bozích a městě

Copyright Mlhy Miramosu © 2016. All Rights Reserved.